ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ, ਕਾਲੇ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19, ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਰੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਫਤ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਥ ਨਾਮਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿ-ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 2022 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਮਿਲ ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਥ, ਅਰਬੀ ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਥ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਡਰਿਨ ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਥ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਥ, ਬਲੈਕ ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਥ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਿਡਜ਼’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 9 ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਸਿਹਤ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਨਯੂਟ ਕਿਡਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ।ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਹਾਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

Now more than ever, Black, Indigenous and People of Colour (BIPOC) are experiencing isolation and distress and global crises like COVID-19, war and racism have exacerbated their access to evidence-based supports and networks. As a result, parents are seeking connection and parenting information online and through social media. However, existing online parenting resources are primarily Eurocentric and in English, and many are not evidence-based. Families from marginalized communities have unique needs that are not met with existing resources. Research indicates that when individuals in marginalized communities receive health information from professionals who share their lived experience – including racial identity and language – there is greater trust, uptake and application of health information into positive health behaviours.

Given this, our team knew that there was an urgent need to develop accessible, representative, culturally relevant parenting resources to support parents and their children. So in 2021, we created a free, culturally-congruent parent support resource delivered through social media and co-designed using community-based participatory methods called Punjabi Kids’ Health to address the needs of the Punjabi-Canadian community. Given the success of this channel, in 2022, we launched an additional 9 channels including Tamil Kids’ Health, Arabic Kids’ Health, Cantonese Kids’ Health, Mandarin Kids’ Health, Filipino Kids’ Health, Black Kids’ Health, Hispanic Kids’ Health, Ukrainian Kids’ Health and Inuit Kids’ Health. Our project aims to improve overall wellness in these BIPOC communities by empowering parents from these communities, improving parenting competence and stress, creating supportive virtual parenting communities and sharing culturally-relevant, evidence-based parenting resources with healthcare providers to share with their patients.